Disclamer

Disclaimer

RoblesReports hecht groot belang aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de inhoud van deze website. Aan de samenstelling van de inhoud is veel zorg besteed waarbij getracht wordt zoveel mogelijk de meest actuele en verantwoorde informatie te presenteren. RoblesReports kan echter niet garanderen dat de inhoud altijd foutloos is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door u worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van M. Robles. U mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden aan RoblesReports. Neem contact op met RoblesReports wanneer u de informatie graag wilt overnemen. Het Nederlands recht is van toepassing op deze website. RoblesReports reserveert het recht om op elk moment (delen van) de site aan te passen.

 

Links externe sites
Op de webpagina’s van RoblesReports bevinden zich links naar externe websites. RoblesReports is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

 

Linken naar RoblesReports.com
Linken naar pagina's van de RoblesReports is toegestaan, mits de goede naam van RoblesReports daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van RoblesReports wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Het linken naar de RoblesReports website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage, www.roblesreports.com, met als beschrijving ‘RoblesReports, journalistieke, tekst en fotografie sinds 1990’.

 

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van RoblesReports en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan M. Robles. Niets uit deze websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemers van RoblesReports.


Privacy beleid
De website van RoblesReports kunt u anoniem raadplegen. RoblesReports verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site op een automatische manier. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld. Wanneer u echter het contactformulier invuld beschikken wij wel over uw gegevens. Met deze gegevens zullen wij zeer zorgvuldig omgaan en deze alleen voor eigen doeleinde gebruiken. Wij zullen nooit en te nimmer deze gegevens verstrekken aan derden.

 

Contact
RoblesReports: Jan van Galenstraat 30, 6512 HK Nijmegen. Michel Robles, 06 1716 6258 mail@roblesreports.com